ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

NOT GONNA HAPPEN IF U NO SPEAK ENGLISH

Nāc uz Rīgas Centra humanitāro vidusskolu un sper soli tuvāk savam mērķim

PIESAKIES VidusskolAI

Ja vēlies dzīvot gucci dzīvi un piepildīt savus pārdrošākos sapņus, svarīgi zināt angļu valodu pārākajā līmenī. Mūsu skolā ir reālas iespējas noslīpēt angļu valodas prasmes tā, lai tu varētu realizēt savas ambīcijas. Nenocel sev iespēju sasniegt vairāk!

KĀDĒĻ TIEŠI RCHV?

Izcila angļu valoda
RCHV ir valstī labākā skola angļu valodas apgūšanai, un tai ir Cambridge English sertifikāts eksāmenu sagatavošanā.
Labs “spots” Rīgas centrā
Skolas tuvumā atrodas lielais Barona ielas sporta parks, Rīgas Skolēnu pils un Daugavas sporta nams.
Papildus aktivitātes ārpus mācībām
RCHV tiek regulāri organizēti dažādi konkursi un sacensības. Piemēram, kustību festivāls, basketbola spēles, debašu klubs utml.

KLAŠU VIRZIENU IZVĒLES

01

Humanitārā virziena klase

Padziļināti: Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, vēsture

Specializētie kursi: Trešā svešvaloda (franču vai zviedru), lietišķā angļu valoda, filosofija, dizains un tehnoloģijas

02

Dabaszinību virziena klase

Padziļināti: Angļu valoda, matemātika*, ķīmija*, bioloģija* (divi pēc izvlēles)

Specializētie kursi: Lietišķā angļu valoda, publiskā uzstāšanās, programmēšana

03

Ekonomikas virziena klase

Padziļināti: Angļu valoda, sociālās zinātnes, ģeogrāfija

Specializētie kursi: Lietišķā angļu valoda, Uzņēmējdarbības pamati, Dizains un tehnoloģijas